MÅNADSTÄVLINGAR 2021 

December 18

2022

Januari 29

Februari 26 

Mars 26

April 30

Maj 28

Juni 18

Juli 30

Augusti 27

September 24

Oktober 29

November 26

December 17

Tävling Lördag öppnar lokalen kl 11 och tävling startar kl 12. 

Kostar 125:- att vara med  

Anmälan till Fredrik eller svenskaflippersallskapet.com