MÅNADSTÄVLINGAR 2020

November 21

December 19

MÅNADSTÄVLINGAR 2021

Januari 30

Februari 27

Mars 27

April 24

Maj 29

Juni 26

Juli 31

Augusti 28

September 25

Oktober 30

November 27

December 18

Tävling Lördag öppnar lokalen kl 11 och tävling startar kl 12. 

Anmälan till Fredrik eller svenskaflippersallskapet.com