UNDER RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER FÅR VI BARA VARA 8 PERSONER PÅ ONSDAGARNA VECKA 48-51 ( 25 nov-16 dec ). PLATSERNA FÖRBOKAS  

MÅNDAG TISDAG TORSDAG SÖNDAG GÅR DET BRA ATT BOKA LOKALEN 3 TIMMAR 1500 KRONOR MAX 7 PERSONER  

ANNAT PRIS FREDAG LÖRDAG