UNDER RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER ÄR VI 8 PERSONER PÅ ONSDAGARNA TILLSVIDARE. PLATSERNA FÖRBOKAS  

MÅNDAG TISDAG TORSDAG SÖNDAG GÅR DET BRA ATT BOKA LOKALEN 3 TIMMAR 1500 KRONOR MAX 7 PERSONER  

FREDAG LÖRDAG ÄR PRISET 1750 KRONOR.